Sundtgruppen

Sundt as eies med 50 prosent hver av Helene Sundt AS og CGS Holding AS. Sundt as er et managementselskap for eierselskapene og står for den løpende drift og forvaltning i eierselskapene og deres tilhørende datterselskaper, samt egne datterselskaper.